Distributieovereenkomsten

AUTOMATIC HEADING

De distributieovereenkomst is een overeenkomst tussen leverancier en een distributeur, waarbij de distributeur zich verplicht om bepaalde goederen voor eigen risico te kopen van de leverancier en om deze weer door te verkopen. De leverancier levert tegen een bepaalde prijs aan de distributeur. De distributeur levert de goederen door aan zijn afnemers. De distributeur wordt doorgaans ook wel reseller of dealer genoemd.

Inhoud van de distributieovereenkomst

De distributieovereenkomst is niet in de wet geregeld, maar bij het opstellen daarvan moet ervoor worden gewaakt dat bepalingen niet in strijd zijn met de wet. Dit betekent dat de distributieovereenkomst niet in strijd mag zijn met het mededingingsrecht. Dit is het geval wanneer de vrije concurrentie in het geding komt, bijvoorbeeld als de leverancier aan zijn distributeurs dwingend bepaalde verkoopadviesprijzen oplegt.

Exclusief en selectief distributiestelsel

Het distributiestelsel dat u voor ogen heeft, is bepalend voor de relatie die u aangaat met uw distributeurs. Een exclusief distributiestelsel houdt in dat de distributeur met uitsluiting van andere distributeurs in een bepaald geografisch gebied goederen mag verkopen. Daarnaast is het ook mogelijk om een selectief distributiestelsel in het leven te roepen. Dit betekent dat er eisen worden gesteld aan de kwaliteiten van de distributeur. Het gevolg is dan dat de distributeurs alleen goederen mogen leveren aan consumenten of aan andere erkende (tot het selectieve distributiestelsel toegelaten) distributeurs.

Opzegtermijn van de distributieovereenkomst

Een distributieovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd. Dit wordt vastgelegd in de overeenkomst. Een distributieovereenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan, mag in de regel niet tussentijds worden opgezegd. Een distributieovereenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan, mag wel tussentijds worden opgezegd. In welk geval opgezegd kan worden, hangt echter ook af van de omstandigheden van het geval.

De contractenrecht en mededingingsrecht advocaten van CKH Advocaten

Het opstellen van een distributieovereenkomst is een complexe aangelegenheid. Laat uw distributieovereenkomst daarom opstellen door de gespecialiseerde advocaten van CKH Advocaten. Bij CKH Advocaten wordt intensief samengewerkt tussen de advocaten die zijn gespecialiseerd in het mededingingsrecht en het contractenrecht. De contractenrecht en mededingingsrecht advocaten van CKH Advocaten zijn in staat om u te voorzien van advies over de inhoud van een distributieovereenkomst.

Aan de andere kant staan de contractenrecht en mededingingsrecht advocaten u ook bij als u schade ondervindt door de gevolgen van een onrechtmatige opzegging van de distributieovereenkomst. De specialisten van CKH Advocaten adviseren u graag over de mogelijkheden.


Onze specialisten op dit rechtsgebied


Advocaten Hoorn

mr. K. Meijer

ADVOCAAT

Bel ons direct! 072 511 40 32