Huurrecht & Vastgoedrecht

Home > Rechtsgebieden > Huurrecht & Vastgoedrecht

AUTOMATIC HEADING

Vastgoedrecht omvat alles omtrent onroerend goed op particulier- en zakelijk niveau. Het huurrecht is hier een onderdeel van. Geschillen die vallen binnen dit rechtsgebied hebben vaak betrekking op getekende overeenkomsten, maar het beslaat nog zoveel meer. Bent u op zoek naar advies over het huur- en vastgoedrecht? Een vastgoedadvocaat van CKH Advocaten staat klaar om u op weg te helpen en al uw vragen te beantwoorden met betrekking tot deze rechtsgebieden.

Vastgoedrecht bij gebreken bouw huis of bedrijfspand

Bij vastgoedrecht denkt u wellicht aan een geschil bij de aan- of verkoop van uw woning of bedrijfspand. Vastgoedrecht behelst echter meer en omvat vrijwel alles wat te maken heeft met onroerend goed. Binnen dit rechtsgebied is juridische expertise van een advocaat in vastgoedrecht noodzakelijk, gezien er vele juridische aspecten aan de orde komen zoals (ver)koop, pacht en projectontwikkeling.

Geschillen binnen het vastgoedrecht gaan doorgaans over erfpacht, burenrecht, contracten, vergunningen, aansprakelijkheid, opstal en hypotheekrechten. U kunt bij ons terecht voor al deze verschillende disciplines.

Naast het vastgoedrecht zijn onze vastgoedadvocaten van CKH ook gespecialiseerd in het huur- en bouwrecht. Daarnaast staan zij de Verenigingen van Eigenaren (VvE) bij in geschillen binnen de VvE en begeleiden hen middels het opstellen van huishoudelijke reglementen.

Huurrecht

Het huurrecht en problemen die spelen binnen het huurrecht vallen onder de reikwijdte van het vastgoedrecht. De regels van het huurrecht zijn van toepassing wanneer er sprake is van een huurovereenkomst. De huurrecht wet omschrijft een huurovereenkomst als een overeenkomst (afspraak), waarbij de ene partij (verhuurder) zich verplicht om aan de andere partij (huurder) een zaak in gebruik te geven, terwijl de huurder verplicht is tot het doen van een tegenprestatie.

CKH Advocaten staat binnen het vastgoedrecht c.q. huurrecht zowel verhuurders, huurders alsmede onderhuurders bij, bijvoorbeeld wanneer er een geschil is over overlast, huurprijzen, een opzegging van de huurovereenkomst, wanbetaling en meer.

In de meeste gevallen heeft u namelijk meer rechten dan u denkt. Onze huurrecht advocaat staat u ook bij wanneer u simpelweg een huurovereenkomst nodig heeft. Het is van belang dat de huurovereenkomst conform de wettelijke regels wordt opgesteld, maar ook aan uw wensen voldoet. Tot slot kunt u onze huurrecht- of vastgoedadvocaat ook inschakelen voor onderhandelingen over de voorwaarden waaronder men uiteindelijk gaat huren of verhuren.

Verborgen gebreken bij (ver)koop en vastgoedrecht

Over een verborgen gebrek aan een verkochte woning ontstaan vaak geschillen. Het gaat hier om een gebrek waar de koper pas na de overdracht achter komt. Wie is er nu aansprakelijk en kunt u een vergoeding eisen van de verkoper? Bij CKH Advocaten vindt u deskundige vastgoedrecht advocaten die u begeleiden in het lastige traject dat kan volgen.

Ditzelfde geldt voor geschillen in het bouwrecht. Onze vastgoedadvocaat toetst en stelt overeenkomsten op en kan op een correcte manier adviseren over de te nemen stappen. U bent zeker niet de eerste die bij de bouw van een pand op problemen stuit die eigenlijk voorkomen of snel verholpen konden worden. Schakel onze vastgoedadvocaat in en voorkom dat de bouw van uw pand wordt stilgelegd.

Vastleggen van hypotheekaktes

Ook het vastleggen van hypotheekaktes valt onder het vastgoedrecht. Een hypotheekakte is een akte waarin staat dat er een huis als onderpand wordt gegeven aan de hypotheekverstrekker, in ruil voor een lening (de hypotheek). In de hypotheekakte staan verschillende zaken opgenomen, zoals de hoogte van de hypothecaire inschrijving, de te betalen hypotheekrente, aflossingsmethode van de hypotheek, de verplichting om de woning te verzekeren en de algemene voorwaarden van de geldverstrekker.

Het vastleggen van hypotheekaktes is een ingewikkeld proces. Heeft u advies of begeleiding nodig bij vraagstukken over de hypotheekakte? Onze vastgoedrecht advocaten zijn bij uitstek de juiste personen die uw vragen over hypotheekaktes kunnen beantwoorden.

Uw vastgoedrecht- en huurrechtadvocaat

Op het gebied van vastgoed-, huur- en bouwrecht is het belangrijk een goede adviseur te hebben die uw belangen voor ogen heeft. Bij CKH Advocaten vindt u gegarandeerd een vastgoedadvocaat of huurrechtspecialist die goed begrijpt wat voor impact een vastgoedgeschil met zich mee kan brengen.

Neem contact op met uw advocaat vastgoedrecht

Onze vastgoedrecht- en huurrecht advocaten zorgen ervoor dat uw huurcontract goed in elkaar zit om problemen in de toekomst te voorkomen. Neem snel contact op met uw advocaat vastgoedrecht en maak een afspraak voor het beste advies over huurrecht, vastgoedrecht en meer, zodat geschillen snel opgelost en zelfs voorkomen kunnen worden.

Huurovereenkomsten

Wat is een huurovereenkomst? Grote kans dat u bij huurovereenkomst of huurcontract denkt aan de huur van een woning of bedrijfsruimte, maar als u op vakantie gebruik maakt van een huurauto sluit u ook een huurovereenkomst. De

Lees meer

Vastgoedtransacties

Wanneer u zich in een conflict omtrent vastgoedrecht bevindt, kunt u het beste aankloppen bij onze vastgoedrecht advocaat. U krijgt in deze situaties namelijk te maken met vastgoedtransacties waar het beste door een expert naar

Lees meer

Pandrecht

AUTOMATIC HEADING Wie ooit zogeheten registergoed kocht - (on)roerend goed dat wettelijk verplicht is ingeschreven bij het kadaster, - heeft te maken met hypotheekrecht. De bank leent een som geld uit aan een cliënt en

Lees meer

Hypotheekrecht

Advocaat hypotheekrecht Iedereen die ooit eens registergoed heeft gekocht, komt met hypotheekrecht in aanraking. Registergoed is (on)roerend goed dat wettelijk verplicht is ingeschreven bij het kadaster. Hierbij kunt u denken aan grond, een woning, of

Lees meer

Bouwrecht

AUTOMATIC HEADING Het bouwrecht bestrijkt diverse juridische onderwerpen met betrekking tot het (ver)bouwen of in standhouden van bouwwerken. Dit omvat ook allerlei infrastructuren en grondwerken. Bouwrecht is onder te verdelen in privaat bouwrecht en publiek

Lees meer


Onze specialisten op dit rechtsgebied

Advocaten Hoorn

mr. N. Lubach

ADVOCAAT

Advocaten Hoorn

mr. B.F. Mulder

ADVOCAAT

Advocaten Hoorn

mr. A.M. Thomas

ADVOCAAT

Advocaten Hoorn

mr. P. Thole

ADVOCAAT

Bel ons direct! 072 511 40 32