Incasseren Facturen

Home > Rechtsgebieden > Incassorecht > Incasseren Facturen

AUTOMATIC HEADING

Uw incassorecht advocaat: dé persoon bij incasseren facturen

Voor ieder bedrijf is het van groot belang dat zijn facturen tijdig worden betaald. Gebeurt dat niet, dan kunt u in de (financiële) problemen komen. Is een factuur niet betaald, dan schakelen veel bedrijven een incassobureau in voor het incasseren van facturen. Een advocaat is echter bij uitstek dé persoon die u op de juiste manier kan helpen bij het incasseren van facturen.

Snel incasseren

Onze advocaten incassorecht adviseren bij het opstellen van uw facturen en voorwaarden, maar ook bij het snel en kundig incasseren van facturen. Zodra de wettelijke betalingstermijn is overschreden, is het van belang snel maatregelen te nemen. Wacht u te lang met incasseren van uw facturen, dan zijn de mogelijkheden over het algemeen kleiner en duurt het langer voordat er volledig is betaald.

Uw incassorecht advocaat

Onze incassorecht advocaten zullen sommeren tot betaling van uw facturen, verhoogd met de incassokosten en wettelijke of contractuele rente. Onze advocaten kunnen u bovendien ook adviseren welke maatregelen het best zullen passen. Aangezien een advocaat alle wettelijke middelen tot zijn beschikking heeft, kan daarbij snel en op korte termijn resultaat worden geboekt. Elke vordering vraagt namelijk om een andere strategie. In het ene geval treft u een betalingsregeling, terwijl u in een ander geval conservatoir beslag moet leggen om uw belangen veilig te kunnen stellen, en in een ander geval is het aanvragen van het faillissement van uw schuldenaar de kortste en laatste klap.


Onze specialisten op dit rechtsgebied


CKH Advocaten Amsterdam

mr. C. Hofmans

Advocaat

CKH Advocaten Amsterdam

mr. N. Lubach

Advocaat

Bel ons direct! 072 511 40 32