Handelsnaamrecht

Handelsnaamrecht

De handelsnaam is de naam die wordt gevoerd ter onderscheiding van een onderneming. Vaak worden handelsnamen ook ingeschreven als merk. De handelsnaam wordt geregeld door de Handelsnaamwet. De ondernemer drijft de onderneming onder deze naam en geniet daarbij tevens handelsnaambescherming. Dit houdt in dat derden geen gebruik mogen maken van deze handelsnaam, wanneer dat voor veel verwarring kan zorgen. Het handelsnaamrecht blijft in feite gelden, zolang de onderneming deze gebruikt.

Handelsnaam checken

Bent u reeds ideeën aan het uitwerken voor een nieuwe onderneming en heeft u hier een handelsnaam voor bedacht? Dan raden wij aan deze zo spoedig mogelijk te checken op beschikbaarheid. Handelsnamen liggen gevoelig en kunnen al in gebruik zijn door een andere onderneming.

Handelsnaam registeren

De Handelsregisterwet stelt als vereiste dat de handelsnaam in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel wordt ingeschreven. Deze inschrijving staat los van de bescherming die de handelsnaam geniet tegen gebruik door derden op basis van de Handelsnaamwet. Een handelsnaam vastleggen, zoals andere intellectuele eigendomsrechten, waaronder merken, modellen en octrooien, is dus niet nodig voor de verkrijging van bescherming. De handelsnaam vastleggen in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel heeft wel als voordeel dat het voor derden kenbaar is dat uw onderneming een handelsnaam voert.

Het handelsnaamrecht ontstaat simpelweg door het feitelijke gebruik van de handelsnaam. Bijvoorbeeld door gebruik van de handelsnaam op briefpapier, reclamemateriaal, gebouwen, auto’s of website. Het is van groot belang om het gebruik van de handelsnaam vanaf het begin goed te documenteren, omdat in een geschil om bewijs van gebruik van de handelsnaam kan worden gevraagd.

Handelsnaaminbreuk

Een onderneming mag geen handelsnaam voeren die te veel lijkt op een oudere handelsnaam, als daardoor verwarring kan ontstaan bij een bepaald publiek. Zo wordt ook onderzocht wat voor soort onderneming wordt uitgeoefend, wat de vestigingsplaats is en bij welk publiek verwarring kan ontstaan. Het handelsnaamrecht is dus een plaatselijk recht, wat betekent dat het recht beperkt is tot de regio waarin de handelsnaam wordt gebruikt.

Het is dus goed mogelijk dat een bedrijf in Groningen en een bedrijf in Zeeland onder dezelfde handelsnaam actief zijn. Op basis van het handelsnaamrecht kan men dit niet verbieden, maar op basis van het merkenrecht wel. Laat uw handelsnaam daarom deponeren als merk door het aan CKH Advocaten gelieerde Merkenbureau Registreermijnmerk, zodat u de optimale rechtsbescherming verkrijgt.

Inbreuk handelsnaam voorkomen

Om inbreuk op handelsnaam te voorkomen is het aan te raden uw handelsnaam te registreren. Dit is echter niet verplicht. In dit geval geldt namelijk ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Wacht dus niet te lang met het registreren van de handelsnaam dit kan een hoop problemen voorkomen.

Handelsnaam toevoegen

Meerdere handelsnamen toevoegen aan uw onderneming is een mogelijkheid. U kunt uw bedrijf bij de Kamer van Koophandel onder meerdere handelsnamen inschrijven. Bent u bijvoorbeeld fotograaf, maar wilt u ook het creëren van video’s toevoegen aan uw handelsmerk? Dan verandert u de naam van uw organisatie eenvoudig van ‘Janine’s fotostudio’ naar ‘Janine’s foto’s&video’s’.

Uw handelsnaamrecht advocaat

De in het intellectuele eigendomsrecht gespecialiseerde advocaten van CKH Advocaten hebben veel procedures gevoerd op het gebied van het handelsnaamrecht. Zij kennen de wetgeving en jurisprudentie en kunnen u aangeven hoe uw handelsnaam kan worden ingezet. Het team van CKH Advocaten treedt ook daadkrachtig, snel en efficiënt voor u op wanneer derden inbreuk maken op uw handelsnaam.

Heeft u meer vragen over het handelsnaamrecht? Wilt u dat een partij staakt met de inbreuk op een handelsnaamrecht? Heeft u zelf een sommatie of dagvaarding ontvangen? Of wilt u uw handelsnaam registreren als merk? Neem dan contact op met CKH Advocaten.

Neem contact met ons op

Naam(Vereist)

Onze Handelsnaamrecht specialisten