Handelsnaamrecht

De handelsnaam is de naam die wordt gevoerd ter onderscheiding van een onderneming. Vaak worden handelsnamen ook ingeschreven als merk. De handelsnaam wordt geregeld door de Handelsnaamwet.

Handelsnaam registeren?

De Handelsregisterwet stelt als vereiste dat de handelsnaam in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel wordt ingeschreven. Deze inschrijving staat los van de bescherming die de handelsnaam geniet tegen gebruik door derden op basis van de Handelsnaamwet. Een handelsnaam vastleggen  zoals andere intellectuele eigendomsrechten, waaronder merken, modellen en octrooien, is dus niet nodig voor de verkrijging van bescherming. De handelsnaam vastleggen in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel heeft wel als voordeel dat het voor derden kenbaar is dat uw onderneming een handelsnaam voert.

Het handelsnaamrecht ontstaat simpelweg door het feitelijke gebruik van de handelsnaam. Bijvoorbeeld door gebruik van de handelsnaam op briefpapier, reclamemateriaal, gebouwen, auto’s of website. Het is van groot belang om het gebruik van de handelsnaam vanaf het begin goed te documenteren, omdat in een geschil om bewijs van gebruik van de handelsnaam kan worden gevraagd.

Handelsnaaminbreuk

Een onderneming mag geen handelsnaam voeren die te veel lijkt op een oudere handelsnaam, als daardoor verwarring kan ontstaan bij een bepaald publiek. Zo wordt ook onderzocht wat voor soort onderneming wordt uitgeoefend, wat de vestigingsplaats is en bij welk publiek verwarring kan ontstaan. Het handelsnaamrecht is dus een plaatselijk recht, wat betekent dat het recht beperkt is tot de regio waarin de handelsnaam wordt gebruikt. Het is dus goed mogelijk dat een bedrijf in Groningen en een bedrijf in Zeeland onder dezelfde handelsnaam actief zijn. Op basis van het handelsnaamrecht kan men dit niet verbieden, maar op basis van het merkenrecht wel. Laat uw handelsnaam daarom deponeren als merk door het aan CKH Advocaten gelieerde Merkenbureau Registreermijnmerk, zodat u de optimale rechtsbescherming verkrijgt.

Uw handelsnaamrecht advocaat

De in het intellectuele eigendomsrecht gespecialiseerde advocaten van CKH hebben veel procedures gevoerd op het gebied van het handelsnaamrecht. Zij kennen de wetgeving en jurisprudentie en kunnen u aangeven hoe uw handelsnaam kan worden ingezet. Het team van CKH Advocaten treedt ook daadkrachtig, snel en efficiënt voor u op wanneer derden inbreuk maken op uw handelsnaam.

Heeft u meer vragen over het handelsnaamrecht? Wilt u dat een partij staakt met de inbreuk op een handelsnaamrecht? Heeft u zelf een sommatie of dagvaarding ontvangen? Of wilt u uw handelsnaam registreren als merk? Neem dan contact op met CKH Advocaten.


Onze specialisten op dit rechtsgebied


Advocaten Hoorn

mr. K. Meijer

ADVOCAAT

Bel ons direct! 072 511 40 32