Merkenrecht

De appel van Apple, de naam en het logo van BMW of het geel en blauw van IKEA: het zijn allemaal voorbeelden van merken. Het besef dat merken een van de meest belangrijke onderdelen zijn van de onderneming begint steeds vaker bij ondernemers door te dringen. Dit is waar merkenrecht een belangrijke rol heeft. Een merk (ook wel trademark genoemd) is namelijk een teken waarmee een onderneming haar waren of diensten onderscheidt van waren of diensten die afkomstig zijn van andere ondernemingen. Een merk zorgt voor erkenning en herkenning voor de consument. Er zijn verschillende merkvormen, zoals woordmerken (ook wel merknaam genoemd), beeldmerken (logo’s), woordbeeldmerken, vormmerken, klankmerken en kleurmerken.

Het belang van een merkenrecht advocaat

Het logo is een belangrijk kenmerk voor een onderneming en het kopiëren ervan door concurrenten kan schadelijk zijn voor zowel het imago als de financiën. Binnen het merkenrecht zijn er daarom allerlei regels vastgelegd die ondernemingen beschermen. Een merkenrecht advocaat is hier volledig in gespecialiseerd en weet precies wat er wel en niet mogelijk is. Om een concurrent aansprakelijk te stellen voor inbreuk op het merkenrecht is er een advocaat nodig. Bij CKH Advocaten hebben we alle professionals die dit voor u kunnen verzorgen.

Wat kan een merk zijn?

In tegenstelling tot het auteursrecht (ook wel copyright genoemd) is een merk pas beschermd als dit in het merkenregister is ingeschreven. Pas nadat het merk is geregistreerd, kan de merkhouder optreden tegen ongeoorloofd gebruik van het merk door derden.

Het merk is een onderscheidingsteken. Dit betekent dat een merk niet moet leiden tot verwarring bij de consument. Het is daarom van belang dat een merk over voldoende onderscheidend vermogen beschikt. Het onderscheidend vermogen wordt altijd beoordeeld in relatie tot de waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven. Een merk heeft geen enkel onderscheidend vermogen als het de waren en/of diensten waarvoor het wordt ingeschreven te veel beschrijft. Zo mist het woord ‘dynamiet’ onderscheidend vermogen voor explosieven, maar kan de merknaam ‘dynamiet’ wel worden gebruikt voor parfum. Het is daarom van groot belang dat uw merknaam niet uw producten of diensten beschrijft.

Inbreuk van merkenrecht

Wanneer een merk is ingeschreven, kan worden opgetreden tegen ongeoorloofd gebruik van het merk door derden. Als sprake is van (gevaar op) verwarring, kan de merkhouder optreden. Om te bepalen of sprake is van een inbreuk, wordt getoetst of het merk en het teken gelijk zijn of overeenstemmen, of de waren en diensten gelijk of soortgelijk zijn en wat het onderscheidend vermogen is van het merk. Het is daarom goed mogelijk dat het voetbalteam AJAX, het schoonmaakmiddel AJAX en het brandblusmerk AJAX naast elkaar bestaan. Zij komen niet in elkaars vaarwater. Dit wordt anders indien u zelf ook AJAX gaat inschrijven voor uw voetbalteam, schoonmaakmiddel of brandblusmerk.

Voorkom inbreuk van merkenrecht met een ervaren advocaat

Een advocaat in merkenrecht kan u voor de start van uw onderneming precies vertellen wat de mogelijkheden zijn qua naam om te voorkomen dat u anderen benadeelt. Het kan namelijk nog veel problemen opleveren wanneer achteraf blijkt dat u jarenlang een naam heeft gebruikt die niet mag volgens het merkenrecht. 

Registreer en bescherm uw merk

Laat uw merk deponeren en registeren door Merkenbureau Registreermijnmerk. CKH Advocaten en Merkenbureau Registreermijnmerk werken intensief samen. Het merkenbureau deponeert en registreert uw merken en CKH Advocaten zorgt voor bewaking en handhaving van uw merken, zodat u als ondernemer optimaal wordt beschermd.

Professionele merkenrecht advocaat

CKH Advocaten is gespecialiseerd in het merkenrecht en helpt u graag verder met een vraagstuk op dit gebied. Wij hebben meerdere ervaren advocaten die alle regels en wetten kennen en u daarom vakkundig kunnen adviseren. Zo weet u precies waar u aan toe bent en wat u kunt verwachten. 

Het inschakelen van een merkenrecht advocaat

Is de situatie al een stap verder en is er sprake van inbreuk op merkenrecht? Neem dan direct contact met ons op. Wij helpen u graag snel en adequaat verder met een passende oplossing. Plan een afspraak in via onze website en we duiken zo snel mogelijk in uw dossier.

Neem contact met ons op

Naam(Vereist)

Onze Merkenrecht specialisten