Auteursrecht

Auteursrecht

Het auteursrecht (ook wel copyright genoemd) is een intellectueel eigendomsrecht en beschermt werken van letterkunde, wetenschap en kunst. Zo worden boeken, toneelwerken, muziekwerken, teken- en schilderwerken, fotografische werken, toegepaste kunst en software beschermd door de Auteurswet. Maar wat betekent dit eigenlijk?

Wat is een werk?

Een werk moet in zekere mate origineel zijn. Erg hoge eisen worden aan de originaliteit niet gesteld, want een tekening van een peuter kan al auteursrechtelijke bescherming krijgen. Belangrijke voorwaarde is dat het werk tastbaar is gemaakt. Enkel een idee is niet genoeg, u zult uw idee eerst concreet moeten maken. Een tekening is tastbaar, omdat het op papier is getekend. Het auteursrecht ontstaat direct nadat het werk tot stand is gekomen, mits het werk niet te gewoon, te banaal of te triviaal is. Daarnaast geldt dat het werk niet technisch bepaald mag zijn. Daarin voorziet het octrooirecht immers.

Auteursrecht registreren?

In tegenstelling tot het merkenrecht is het niet nodig om een werk te registreren. Hoewel vaak het copyrightteken wordt gebruikt © zegt dit nog niets over het ontstaan en de geldigheid van het werk. Vaak wordt het auteursrecht wel als i-DEPOT of in een notariële akte vastgelegd. De auteursrecht advocaten van CKH begeleiden u graag met het verkrijgen van een i-DEPOT.

Exploitatierechten

De maker van een werk heeft het recht dat werk openbaar te maken en te verveelvoudigen. De rechten om openbaar te maken en te verveelvoudigen worden de exploitatierechten genoemd. Het openbaar maken van een werk houdt in dat het werk aan het publiek wordt kenbaar gemaakt. Verveelvoudigen is het maken van identieke exemplaren van het werk.

De exploitatierechten stellen u ook in staat om uw werk te commercialiseren. Dit kan bijvoorbeeld met licentieovereenkomsten. U geeft derden daarmee toestemming tot gebruik van uw werk. Heeft u bijvoorbeeld software ontwikkeld? Dan bent alleen u gerechtigd tot het openbaar maken en verveelvoudigen van de software. Derden mogen alleen gebruik maken van uw software onder bepaalde voorwaarden. Denk hierbij aan een geldelijke vergoeding.

Auteursrechtinbreuk

Van een auteursrechtinbreuk is sprake als een derde uw werk zonder uw toestemming openbaar maakt en/of verveelvoudigt.

Bij de beoordeling of sprake is van een auteursrechtinbreuk spelen een aantal omstandigheden een rol. Zo moet worden gekeken naar de totaalindrukken die uw werk en het vermeende inbreukmakende werk maken. Dit wordt het totaalindrukkencriterium genoemd. Aan de hand van het totaalindrukkencriterium worden uw werk en het vermeende inbreukmakende werk met elkaar vergeleken. Als blijkt dat het vermeende inbreukmakende werk niet voldoende afstand heeft gehouden van uw werk, is sprake van een auteursrechtinbreuk. Daarnaast moet worden vastgesteld of sprake is van een wettelijke uitzondering. Zo is het bijvoorbeeld toegestaan om werken te gebruiken in het kader van parodieën. Ook is het toegestaan om te citeren.

Uw auteursrecht advocaten

De in het intellectuele eigendomsrecht gespecialiseerde advocaten van CKH Advocaten hebben veel procedures gevoerd op het gebied van het auteursrecht. Zij kennen de wetgeving en jurisprudentie en kunnen u aangeven op welke wijze uw auteursrecht is in te zetten. De intellectueel eigendomsrecht advocaten wijzen u ook de manier om inbreukmakende handelingen te staken. Hierdoor verkrijgt u de optimale bescherming van uw auteursrechten.

Neem contact met ons op

Naam(Vereist)

Onze Auteursrecht specialisten