Octrooirecht

AUTOMATIC HEADING

Voor ondernemingen die technisch georiënteerd zijn, geeft het octrooirecht een belangrijke voorsprong op concurrenten. Een octrooi (ook wel patent genoemd) beschermt namelijk uitvindingen. Het octrooirecht ofwel patentrecht is een van de belangrijkste intellectueel eigendomsrechten.

Uitvinding beschermen

Van een uitvinding is sprake als uw voortbrengsel technisch van aard is. Daarnaast dient het ook nieuw te zijn. Een voortbrengsel is nieuw als de uitvinding nog niet eerder door een derde is geopenbaard op welke wijze dan ook. Verder moet het voortbrengsel inventief zijn. Er is sprake van inventiviteit als de uitvinding niet voor de hand liggend is. Tot slot moet de uitvinding nawerkbaar zijn. Dit houdt in dat de uitvinding steeds opnieuw moet kunnen worden toegepast.

De vereisten die door de wet worden gesteld, zijn complex en moeilijk te doorgronden. Laat u daarom adviseren door de in het octrooirecht advocaten van CKH Advocaten.

Uitvinding beschermen

In tegenstelling tot het auteursrecht wordt een octrooi of patent pas verkregen nadat het is ingeschreven. Er zijn verschillende aanvraagprocedures. Een octrooi of patent aanvragen kan op verschillende manieren. Het octrooi kan worden verleend op basis van een nationale aanvraag door het Octrooicentrum Nederland, een Europees Octrooi door het Europees Octrooibureau en een internationale aanvraag bij landen die aangesloten zijn bij het Patent Cooperation Treaty. De octrooiadvocaten van CKH Advocaten vertellen u graag meer over de bescherming van uw uitvinding.

Uw octrooiadvocaat

Een octrooi of patent heeft dus veel voordelen. Toch kan de inzet van octrooien en patenten leiden tot (internationale) geschillen. Het is daarom van belang om een juiste strategie uit te zetten. Een verkeerde stap kan namelijk negatieve (financiële) gevolgen met zich meebrengen. De in het intellectuele eigendomsrecht gespecialiseerde advocaten van CKH staan u bij in zowel nationale als internationale octrooigeschillen.


Onze specialisten op dit rechtsgebied


CKH Advocaten Hoorn

mr. K. Meijer

Advocaat

Bel ons direct! 072 511 40 32