Octrooirecht

Octrooirecht

Voor ondernemingen die technisch georiënteerd zijn, geeft het octrooirecht een belangrijke voorsprong op concurrenten. Een octrooi (ook wel patent genoemd) beschermt namelijk uitvindingen. Het octrooirecht, oftewel patentrecht, is een van de belangrijkste intellectueel eigendomsrechten.

Wat is een octrooi?

Octrooi betekent een verbod op het ontwikkelen en uitbrengen van een soortgelijke uitvinding als waar u patent (octrooi) voor heeft aangevraagd. Hiermee beschermt u dus uw eigen uitvinding en creëert u een alleenrecht voor de productie. Zonder het octrooirecht zou iedereen een goede uitvinding zich eigen kunnen maken en kan men niet traceren wie de daadwerkelijke uitvinder is.

Uitvinding beschermen

Van een uitvinding is sprake als uw voortbrengsel technisch van aard is. Daarnaast dient de uitvinding ook nieuw te zijn. Een voortbrengsel is nieuw als de uitvinding nog niet eerder door een derde is geopenbaard op welke wijze dan ook. Verder moet het voortbrengsel inventief zijn. Er is sprake van inventiviteit als de uitvinding niet voor de hand liggend is. Tot slot moet de uitvinding nawerkbaar zijn. Dit houdt in dat de uitvinding steeds opnieuw moet kunnen worden toegepast.

De vereisten die door de wet worden gesteld, zijn complex en moeilijk te doorgronden. Laat u daarom adviseren door de in het octrooirecht advocaten van CKH Advocaten.

Octrooionderzoek

Tijdens een octrooionderzoek bekijken we in hoeverre uw uitvinding al eerder is opgenomen in de octrooipublicaties. Wanneer het octrooi is verlopen of de uitvinding nooit eerder is opgenomen, dan kunt u zelf octrooi aanvragen. Tijdens het octrooionderzoek komen we erachter of uw uitvinding al bestaat en of er al octrooirecht op geldt. In geval van het laatste, kunt u er in de ontwikkelingsfase natuurlijk ook voor kiezen om uw uitvinding iets aan te passen naar een eindproduct of -dienst waar nog geen octrooi op geldt.

Over het octrooirecht

In tegenstelling tot het auteursrecht wordt een octrooi of patent pas verkregen nadat het is ingeschreven. Er zijn verschillende aanvraagprocedures. Een octrooi of patent aanvragen kan op verschillende manieren. Het octrooi kan worden verleend op basis van een nationale aanvraag door het Octrooicentrum Nederland, een Europees Octrooi door het Europees Octrooibureau en een internationale aanvraag bij landen die aangesloten zijn bij het Patent Cooperation Treaty. De octrooiadvocaten van CKH Advocaten vertellen u graag meer over de bescherming van uw uitvinding.

Wat doet een octrooirechtadvocaat?

Bovenaan het lijstje van een octrooirechtadvocaat staat het veilig houden van uw patent. Is er een andere partij die aanspraak maakt op uw octrooirecht, dan procedeert uw octrooirechtadvocaat namens u. Dit betekent dat uw advocaat via de rechter probeert om uw octrooi te behouden en de octrooiaanvraag van de tegenpartij nietig te verklaren.

CKH Advocaten: uw octrooirecht advocaat

Onze advocaten helpen u bij het gehele proces. We voeren octrooionderzoeken uit, regelen uw octrooiaanvragen en zien toe op de bewaring van uw octrooi. Wilt u een ervaren advocatenbureau aan uw zijde om uw uitvinding te beschermen? Neem dan contact met ons op en ontdek wat we voor u kunnen doen.

Neem contact met ons op

Naam(Vereist)

Onze Octrooirecht specialisten