Samenwerkingsovereenkomst

AUTOMATIC HEADING

Veel ondernemers doen zaken met elkaar. Dit kan een samenwerking zijn over de ontwikkeling van software of de ontwikkeling van een product. In een samenwerkingsovereenkomst worden afspraken over de samenwerking tussen partijen vastgelegd, zoals de aard, het doel en de duur van de samenwerking, maar ook de vergoedingen, de taakverdeling en de aansprakelijkheid.

Joint venture

Een bekend voorbeeld van een samenwerking betreft de joint venture. Bij een joint venture bundelen twee ondernemingen hun krachten en delen zij hun kennis en ervaring. Zelfs wanneer u een goede relatie heeft met de organisatie waarmee u een samenwerking aangaat, geldt dat de afspraken omtrent de joint venture moeten worden vastgelegd in een overeenkomst. Hiermee wordt veel onzekerheid weggenomen.

VOF (Vennootschap onder firma)

Een ander bekend voorbeeld van een samenwerkingsovereenkomst is de vennootschap onder firma (VOF). De tussen de vennoten gemaakte afspraken worden vastgelegd in een VOF-contract. Een VOF-contract is dus een overeenkomst waarbij de vennoten afspraken maken over de onderneming die zij gezamenlijk zullen voeren. Bij een VOF wordt gezamenlijk onder één handelsnaam naar buiten getreden. Het succes van een VOF hangt af van goede afspraken die schriftelijk vastgelegd moeten worden. Laat de afspraken daarom door de contractenrecht advocaten van CKH Advocaten vastleggen. Zij zijn gespecialiseerd in het opstellen en onderhandelen van VOF-contracten en dragen op die manier bij aan het succes van uw samenwerking.

Overeenkomst van opdracht

Een overeenkomst van opdracht is een overeenkomst waarbij opdracht wordt gegeven tot het verrichten van werkzaamheden. Zo zal een zzp’er een opdracht verkrijgen om een bepaalde dienst te leveren zonder dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst. In dat geval bestaat er een samenwerking tussen de opdrachtgever en de zzp’er. Het is van belang dat bij een overeenkomst van opdracht heldere afspraken worden gemaakt over de manier waarop de zzp’er wordt ingezet. Een zzp’er is immers geen werknemer.

Andere samenwerkingen

Andere samenwerkingen zijn de agentuurovereenkomst en de distributieovereenkomst.

De contractenrecht specialisten van CKH Advocaten

Het opstellen van een overeenkomst vergt expertise en ervaring. De contractenrecht advocaten van CKH Advocaten denken met u mee en adviseren u over de inhoud van het contract. Bij CKH Advocaten vindt u veel specialismen onder één dak. Zo werken de advocaten die zijn gespecialiseerd in het contractenrecht en het ondernemingsrecht nauw met elkaar samen, zodat u altijd de beste dienstverlening krijgt.


Onze specialisten op dit rechtsgebied


Advocaten Hoorn

mr. K. Meijer

ADVOCAAT

Bel ons direct! 072 511 40 32