Domeinnaamgeschillen

Home > Rechtsgebieden > Intellectueel Eigendomsrecht > Domeinnaamgeschillen

Een domeinnaam is een unieke naam op internet, gekoppeld aan een IP-adres. Een IP-adres is doorgaans lastig te onthouden, daarom worden domeinnamen bedacht. Een goede domeinnaam zorgt ervoor dat u goed vindbaar bent op internet. Het domeinnaamsysteem vertaalt het IP-adres naar een domeinnaam. Een domeinnaam kent een top level domein, zoals .nl of .com en daarnaast het second level domein, de werkelijke naam die de domeinnaam uniek maakt. Zo is het top level domein van www.ckh-advocaten.nl .nl en het second level domein ckh-advocaten.

Domeinnaam claimen

Ondernemers zijn zich ervan bewust dat een goede domeinnaam veel klanten kan aantrekken. Al zijn er ook ondernemers die vergeten een domeinnaam te registreren… Vaak wordt de handelsnaam of merknaam gebruikt voor de domeinnaamregistratie. Een domeinnaam wordt maar één keer uitgegeven, waardoor iemand anders een domeinnaam kan claimen met daarin uw handelsnaam of woordmerk. Dit kan leiden tot domeingeschillen of domeinnaamgeschillen.

Geschillenprocedures

Maakt een domeinnaam inbreuk op uw intellectuele eigendom? Of maakt een derde gebruik van een domeinnaam die eigenlijk aan u toebehoort? Dan kunt u een zogenoemde WIPO-zaak starten om de domeinnaam te claimen. Reageert de partij hierop, dan zal de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland bemiddelen.

Een WIPO-zaak gaat alleen over de vraag wie de houder is van een domeinnaam. Er kan geen schadevergoeding worden gevorderd. Andere top level domeinen kennen eigen arbitrageregelingen. Generieke top level domeingeschillen worden beslecht via de Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP), terwijl .nl domeinnamen worden beslecht door het SIDN.

Domeingeschillen of domeinnaamgeschillen kunnen ook worden voorgelegd aan de rechter. In een gerechtelijke procedure kunnen met een beroep op het merkenrecht of handelsnaamrecht ook zogenoemde nevenvorderingen worden ingesteld, zoals de afdracht van winst, recall, rekening en verantwoording en de vordering van dwangsommen.

De domeinnaamgeschillen advocaten van CKH Advocaten

De domeinnaamgeschillen advocaten van CKH hebben veel procedures gevoerd op het gebied van domeinnamen en domeinnaamgeschillen. Zij kennen de wetgeving en jurisprudentie en kunnen u aangeven welke weg u dient te bewandelen in het geval van domeingeschillen.

Wilt u een domeinnaam registreren? Heeft een partij uw domeinnaam gekaapt? Wilt u een partij een sommatiebrief of dagvaarding versturen? Wilt u een WIPO-zaak starten? Of wordt u zelf beschuldigd van inbreuk op een domeinnaam? Neem dan contact op met CKH Advocaten.


Onze specialisten op dit rechtsgebied


Advocaten Hoorn

mr. K. Meijer

ADVOCAAT

Bel ons direct! 072 511 40 32