Aandeelhoudersgeschillen

Over aandeelhoudersgeschillen

Soms kan het oorlog zijn tussen aandeelhouders onderling. Aandeelhoudersgeschillen en aandeelhoudersconflicten kunnen hoog oplopen en gaan vaak direct ten koste van een vennootschap. In zo’n geval is ingrijpen gewenst, zeker wanneer een duidelijk afsprakenkader ontbreekt, zoals een duidelijke aandeelhoudersovereenkomst. Schakel voor een onpartijdige beoordeling altijd een derde partij in, zoals de advocaten van CKH Advocaten. We bekijken uw situatie en stellen een duidelijk afsprakenkader op waar iedere aandeelhouder zich in kan vinden.

Zonder duidelijke afspraken tussen de aandeelhouders is het bijna vanzelfsprekend dat op den duur aandeelhoudersgeschillen ontstaan. Hoe u dan moet handelen, verschilt per situatie. Vaak kan het helpen om een derde partij samen met uw aandeelhouders duidelijke afspraken vast te laten stellen. Zo weet u ook bij geschillen hoe te handelen en lijdt de relatie er niet onder.

Procedure bij geschillen

Probleem is echter dat de wettelijke regeling vaak niet werkt. Het ondernemingsrecht kent weliswaar een geschillenregeling, maar deze procedure duurt doorgaans veel te lang. Kort gezegd houdt deze procedure in dat een aandeelhouder de rechtbank kan vragen om de andere aandeelhouder te dwingen zijn/haar aandelen te verkopen (‘uitstoting’). Of juist om de andere aandeelhouder te dwingen zijn/haar de aandelen van de eisende aandeelhouder te kopen (‘gedwongen uittreding’). Als de rechtbank vervolgens van mening is dat de desbetreffende aandeelhouders inderdaad uit elkaar moeten, dan benoemt de rechtbank een deskundige om de waarde van de aandelen vast te stellen. Partijen zijn vervolgens verplicht om de aandelen tegen deze vastgestelde prijs te leveren en/of te kopen.

Wat is een geschillenregeling voor aandeelhouders?

In een geschillenregeling worden handelingen opgenomen die de aandeelhouders moeten volgen bij een geschil. U kunt ervoor kiezen om deze regeling op te nemen in de statuten of in de aandeelhoudersovereenkomst. Kiest u voor de laatste optie, dan behouden aandeelhouders een mate van vrijheid bij het handelen volgens de regelingen. In de geschillenregeling kunt u onder andere de volgende regelingen opnemen:

  • geschillen worden beslecht door bindend advies of arbitrage (zonder rechter);
  • een aanbiedingsplicht;
  • de wijze van koopprijsbepaling van aandelen.

Wilt u advies over een geschillenregeling voor u en uw aandeelhouders? Neem contact op met de ervaren advocaten van CKH Advocaten.

Enquêteprocedure

Gelukkig is er ook nog de zogenoemde enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer. Deze procedure is er in eerste instantie op gericht om tot een herstel van gezonde verhoudingen te kunnen komen binnen een BV of NV, maar is ook uitermate effectief om aandeelhoudersgeschillen te beslechten. Met name omdat het mogelijk is om tijdens een enquêteprocedure onmiddellijke (spoed)voorzieningen te treffen, zoals het schorsen van het stemrecht op aandelen, het tijdelijk overdragen van aandelen aan een beheerder, het schorsen van een bestuurder of het aanstellen van een commissaris die tijdelijk toeziet op het bestuur. Stuk voor stuk maatregelen die uitermate geschikt zijn om aandeelhoudersgeschillen acuut het hoofd te bieden.

Uw advocaat aandeelhoudersgeschil

Bent u aandeelhouder en dreigt u te worden meegezogen in één of meer aandeelhoudersgeschillen? De ondernemingsrechtadvocaten van CKH staan u in ieder geval graag met raad en daad bij. Zij zijn ervaren in het voeren van aandeelhoudergeschillen, ook ten overstaan van de Ondernemingskamer. Neem contact op met onze advocaten en ontdek hoe wij u kunnen helpen.

Neem contact met ons op

Naam(Vereist)

Onze Aandeelhoudersgeschillen specialisten