Aandeelhoudersgeschillen

Home > Rechtsgebieden > Ondernemingsrecht > Aandeelhoudersgeschillen

AUTOMATIC HEADING

Soms kan het oorlog zijn tussen aandeelhouders onderling. Aandeelhoudersgeschillen en aandeelhoudersconflicten kunnen hoog oplopen en gaan vaak direct ten koste van vennootschap. In zo’n geval is ingrijpen gewenst, zeker wanneer een duidelijk afsprakenkader ontbreekt, zoals een duidelijke aandeelhoudersovereenkomst.

Procedure bij geschillen

Probleem is echter, dat de wettelijke regeling vaak niet werkt. Het ondernemingsrecht kent weliswaar een geschillenregeling, maar deze procedure duurt doorgaans veel lang. Kort gezegd houdt deze procedure in dat een aandeelhouder de rechtbank kan vragen om de andere aandeelhouder te dwingen zijn/haar aandelen te verkopen (‘uitstoting’). Of juist om de andere aandeelhouder te dwingen zijn/haar de aandelen van de eisende aandeelhouder te kopen (‘gedwongen uittreding’). Als de rechtbank vervolgens van mening is dat de desbetreffende aandeelhouders inderdaad uit elkaar moeten, dan benoemt de rechtbank een deskundige om de waarde van de aandelen vast te stellen. Partijen zijn vervolgens verplicht om de aandelen tegen deze vastgestelde prijs te leveren en/of te kopen.

Enquêteprocedure

Gelukkig is er ook nog de zogenoemde enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer. Deze procedure is er in eerste instantie op gericht om tot een herstel van gezonde verhoudingen te kunnen komen binnen een BV of NV, maar is ook uitermate effectief om aandeelhoudersgeschillen te beslechten. Met name omdat het mogelijk is om tijdens een enquêteprocedure onmiddellijke (spoed)voorzieningen te treffen, zoals het schorsen van het stemrecht op aandelen, het tijdelijk overdragen van aandelen aan een beheerder, het schorsen van een bestuurder of het aanstellen van een commissaris die tijdelijk toeziet op het bestuur. Stuk voor stuk maatregelen die uitermate geschikt zijn om aandeelhoudersgeschillen acuut het hoofd te bieden.

Uw advocaat ondernemingsrecht

Bent u aandeelhouder en dreigt u te worden meegezogen in één of meer aandeelhoudersgeschillen? De ondernemingsrechtadvocaten van CKH staan u in ieder geval graag met raad en daad bij. Zij zijn ervaren in het voeren van aandeelhoudergeschillen, ook ten overstaan van de Ondernemingskamer.


Onze specialisten op dit rechtsgebied


Advocaten Hoorn

mr. E. Hoekstra

Advocaat

CKH Advocaten Amsterdam

mr. C. Hofmans

Advocaat

CKH Advocaten Alkmaar

mr. J.W.L. Vader

Advocaat

Bel ons direct! 072 511 40 32