Algemene Verordening Gegevensbescherming

Home > Rechtsgebieden > Privacyrecht & IT-Recht > Algemene Verordening Gegevensbescherming

AUTOMATIC HEADING

(tot 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens)

Het belang van privacy heeft door de snelle technologische ontwikkelingen een vogelvlucht genomen. Apps, zoekmachines, affiliates en phishing (internetcriminaliteit) hebben de maatschappij en economie sterk veranderd. Om de ongebreidelde verspreiding van persoonsgegevens en internetcriminaliteit tegen te gaan, moeten internetgebruikers steeds meer persoonlijke gegevens afstaan. Het privacyrecht regelt daarom de wijze waarop organisaties moeten omgaan met persoonlijke gegevens. Sinds jaar en dag geldt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet vervalt echter per 25 mei 2018, omdat dan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht wordt.

Wet bescherming persoonsgegevens komt te vervallen

De AVG brengt – ten opzichte van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) – wijzigingen met zich mee die voor uw organisatie verstrekkende gevolgen kunnen hebben. Veel (grotere) organisaties krijgen meer verantwoordelijkheden en de Autoriteit Persoonsgegevens krijgt een boetebevoegdheid. Deze boete kan onder de AVG oplopen tot € 20.000.000,– of 4% van de wereldwijde jaaromzet. Daarnaast beoogt de AVG meer transparantie en versterking en uitbreiding van de privacyrechten van personen.

Uw privacyspecialist; de privacyadvocaat van CKH Advocaten

Bij CKH Advocaten zijn veel specialisaties gebundeld, zodat uw belangen zorgvuldig worden behartigd. De advocaten privacyrecht van CKH Advocaten begeleiden en adviseren u bij het implementeren van de verplichtingen van de AVG, zoals:

 

  • Het opstellen van een verwerkersovereenkomst (voorheen: de bewerkersovereenkomst). Onder de AVG zijn namelijk meer vereisten ten aanzien van de verwerkersovereenkomst.
  • Het verrichten van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (ook wel Privacy Impact Assessment of PIA genoemd). Dit is een nieuwe begrip en houdt in dat uw organisatie laat blijken dat nagedacht is over de impact van een project op de privacy van de betrokkenen, wat de risico’s zijn voor de betrokkenen en voor de organisatie en of er ook een aanpak mogelijk is die minder gevolgen heeft voor de privacy;
  • Het opstellen van privacy- en cookiesverklaringen (ook wel privacy- en cookie policy). Uw organisatie krijgt op grond van de AVG enkele informatieverplichtingen.

 

Heeft u vragen over de implementatie van uw privacybeleid? Is uw privacybeleid AVG-proof? De advocaten privacyrecht van CKH Advocaten beantwoorden graag uw vragen.


Onze specialisten op dit rechtsgebied


CKH Advocaten Hoorn

mr. K. Meijer

Advocaat

CKH Advocaten Amsterdam

mr. C. Hofmans

Advocaat

Bel ons direct! 072 511 40 32